gegevensbescherming

1. Toepassingsgebied

Aan de hand van deze gegevensbescherming geeft de gebruiker informatie over de wijze, de omvang en het doel van het gebruik van persoonsgegevens door de verantwoordelijke aanbieder Landhotel Kallbach, Manuela Baier, 52393 Hürtgenwald-Simonskall info@kallbach.de,  +49 (0)2429 9 44 40 via deze website.

Het rechtelijk fundament van de gegevensbescherming vindt u in het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) en het Telemediengesetz (TMG).

2. Gegevens waar toegang tot wordt verleend/ server-logfiles

De aanbieder (respectievelijk zijn webspace-provider) neemt gegevens via iedere toegang op het aanbod (zogenaamde serverlogfiles). Tot de toegangsgegevens behoren:

Naam van de opgevraagde website, bestand, datum en tijd, het datavolume, melding over een succesvolle opvraging, browsertype evenals de versie, het bedrijfssysteem van de user, referrer URL (welke site van tevoren is bezocht), IP-adres en de desbetreffende provider.

De aanbieder maakt uitsluitend gebruik van protocolgegevens voor de statistische evaluatie als middel voor het bedrijf, de veiligheid en het optimeren van het aanbod. De aanbieder behoudt het recht voor, de protocolgegevens naderhand te controleren, indien zodanig concrete houvast het gerechtvaardigd verdacht aanwezig is van een gebruik in strijd met het recht.

3. De omgang met persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn informatieverstrekkende gegevens, die met hulp van een bepaalde persoon te bepalen is, dus zodanig de gegevens, die betrekking op de persoon hebben. Hierbij tellen de naam, het emailadres of het telefoonnummer. Dit geldt ook voor de gegevens over voorkeuren, hobby`s, lidmaatschappen of websites die door iemand werden bekeken.

Persoonlijke gegevens worden slechts door de aanbieder in gebruik genomen en verder doorgegeven, zodra dit volgens het recht is toegestaan of de gebruiker hiermee in toestemt.

4. Het aanknopen van contact

Bij het aanknopen van contact met de aanbieder (bijvoorbeeld m.b.v. het contactformulier of per e-mail) worden de gegevens omtrent de gebruiker voor de verwerking van de aanvraag, evenals er vervolgvragen ontstaan, opgeslagen.

5. Commentaar en bijdragen

Zodra de gebruiker een commentaar in het blog of andere bijdragen achterlaat, worden zijn/haar IP-adressen opgeslagen. Dit geschiedt ter veiligheid van de aanbieder, voor het geval er iemand een commentaar en/of bijdrage heeft geplaatst met inhouden die tegen de wet ingaan (beledigingen, verboden politieke propaganda, enz.). In dit geval kan de aanbieder zelf voor het commentaar of bijdrage aansprakelijk worden gemaakt en is daarom in de identiteit van de auteur geïnteresseerd.

6. Commentaarabonnementen

De navolgcommentaren kunnen door de gebruiker worden geabonneert. De gebruiker ontvangt een bevestigingsmail, om te controleren, of diegene de eigenaar van het emailadres is. Gebruikers kunnen al lopende commentaarabonnementen elk moment opzeggen. De bevestigingsmail zal hierover informatie verstrekken.

7. Newsletter

M.b.v. de newsletter houden wij u over ons en onze aanbiedingen op de hoogte.

Mocht u de newsletter in uw e-mailbrievenbus willen ontvangen; hiervoor hebben we van u een geldig email-adres nodig evenals informatie, waarmee u ons toegang verleent om te controleren, dat u de eigenaar van het opgegeven email-adres bent respectievelijk dat de eigenaar met de ontvangst van newsletter akkoord gaat. Verdere gegevens worden niet gebruikt. Deze gegevens worden slechts voor het versturen van de newsletter in gebruik genomen en verder niet aan derden doorgegeven.

Met het aanmelden van de newsletter wordt uw IP-adres en de datum van de aanmelding opgeslagen. Het opslaan wordt alleen gebruikt als bewijs ervoor, dat als een derde van een email-adres misbruik maakt en zonder toestemming van de bevoegde persoon zich voor de ontvangst van de newsletter aanmeldt.

Uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het email-adres evenals het gebruik ervan voor de versturing van de newsletter kan ieder moment worden opgezegd. De wederopzegging kan via een link in de newsletter, in uw profiel of per mededeling aan de bovenstaande contactmogelijkheden geschieden.

8. Cookies

Cookies zijn kleine gegevens, die het mogelijk maken, op het desbetreffende apparaat van de gebruiker (pc, smartphone e.d.) specifieke, op het apparaat betrokken informatie op te slaan. Deze dienen voor de gebruikervriendelijkheid van websites en die van de gebruikers (b.v. het opslaan van de logingegevens). Van de andere kant worden ze gebruikt, om de statistieke gegevens van het websitegebruik te registreren en ze, indien nodig, voor verbetering van het aanbod te kunnen analiseren. De gebruiker kan het gebruik van de cookies beïnvloeden. De meeste browsers hebben een optie waarmee het opslaan van cookies beperkt is of geheel wordt tegengegaan. Daarentegen wordt u erop attent gemaakt, dat het gebruik en vooral het gebruikcomfort zonder cookies is beperkt.

Er bestaat de mogelijkheid om veel online-kennisgevings-cookies van bedrijven via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ te organiseren.

9. Google analytics

Dit aanbod maakt gebruik van Google analytics, ein webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google analytics maakt gebruik van zog. „cookies“, tekstgegevens, die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die m.b.v. u een analyse voor het gebruik van de website mogelijk maken. De gemaakte informatie die door de cookie via het gebruik van de website door de gebruiker worden over het algemeen doorgestuurd aan een server van Google in de Verenigde Staten van Amerika en bij hen opgeslagen.

In het geval van het activeren van de IP-anonymiteit op deze website, wordt het IP-adres van de Googlegebruiker toch binnen de lidstaten van de EU of in andere overeenkomststaten van het verdrag via de Europese economievlakte vantevoren ingekort. Slechts bij uitzonderingen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten van Amerika getransfereerd en ingekort. De IP-anonymiteit is op deze website geactiveerd. In opdracht van de websiteexploitant zal Google deze informatie ervoor gebruiken, om het gebruik van de website door de gebruiker te evalueren, om verslagen over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere, die met het websitegebruik en het internetgebruik verbondene services tegenover de websiteexploitant op te leveren.

De door uw browser doorgegeven IP-adres in het kader van Google analytics wordt niet met andere gegevens van Google samengelegd. De gebruiker kan het opslaan van cookies via een specifieke instelling van de browsersoftware tegengaan; Dit aanbod laat wel zien, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van de website in zijn geheel kunt gebruiken. De gebruiker kan daarentegen de registratie van de door de cookie gemaakte en de resp. gegevens die betrekking hebben op het gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google evenals het verwerken van deze gegevens door Google tegengaan, waarbij u bij de volgende link de beschikbare browser-plugin kunt downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Als alternatief van de browser-add-on of binnen de browsers op mobile apparatuur, klikt u alstublieft op deze link, om het vastleggen door Google analytics binnen deze website in de toekomst tegen te gaan. Hierbij wordt er een opt-out-cookie op uw apparaat achtergelaten. Zou u graag u cookies willen verwijderen, dan moet u opnieuw op deze link klikken.

10. Het gebruik van Facebook social plugins

Dit aanbod maakt gebruik van Social plugins("Plugins") van de sociale netwerken facebook.com, die door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA wordt geleid ("Facebook"). De plugins kunt u herkennen aan het logo van Facebook (witte „f“ op een blauwe vierkante achtergrond of een "duim omhoog" -teken) of ze zijn herkenbaar met de toevoeging "Facebook social plugin". De lijst en het uiterlijk van de Facebook social plugins kunt u hier inzien: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Mocht een gebruiker een website van dit aanbod oproepen, die een soortgelijke plugin bevat, maakt de browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt meteen aan de browser door Facebook overgedragen en van hieruit in de website mee betrokken. De aanbieder oefent geen enkele invloed uit op de omtrek van de gegevens, die Facebook m.b.v. deze plugin neemt en zet de gebruiker hiervan in kennis:

Door het erbij betrekken van de plugins verkrijgt Facebook de informatie, dat een gebruiker de bepaalde site van het aanbod heeft opgevraagd. Als de gebruiker eenmaal bij Facebook is ingelogd, kan Facebook het Facebook-profiel bij het desbetreffende bezoek plaatsen. Als de gebruiker van de plugins gebruik maakt, b.v. de like button gebruiken of een commentaar geven, wordt de desbetreffende informatie vanuit de browser zonder omwegen aan Facebook doorgegeven en ter plekke opgeslagen. Mocht de gebruiker geen Facebooklid zijn, is er toch een mogelijkheid, het IP-adres door Facebook te achterhalen en op te slaan. Volgens Facebook wordt er in Duitsland slechts een anoniem IP-adres opgeslagen.

Het doel en de omvang van het opslaan van de gegevens en het verdere verwerken en het gebruiken van de gegevens door Facebook evenals de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privacy van de gebruiker, kunt u de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook doorlezen: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Als een gebruiker lid van Facebook is en niet wenst, dat Facebook via dit aanbod gegevens over hem/haar neemt en die met de opgeslagen Facebooklidgegevens in verbinding brengt, moet diegene zich voordat het internet wordt bezocht bij Facebook uitloggen.

Het is eveneens mogelijk om Facebook-social-plugins met add-ons voor uw browser te verhinderen, bijvoorbeeld met de  "Facebook Blocker".

11. +1 De schakelknop van Google+

Dit aanbod maakt gebruik van de  “+1″-schakelknop van het sociale netwerk Google plus, die door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States wordt uitgevoerd (“Google”). De button kunt u aan het teken “+1″ op een witte of gekleurde achtergrond herkennen.

Mocht de gebruiker een website van dit aanbod opvragen, die een soortgelijke plugin bevat, maakt de browser een directe verbinding met de servers van Google. De inhoud van de  “+1″-schakelknop wordt meteen aan de browser door Google overgedragen en van hieruit bij de website betrokken. De aanbieder oefent geen enkele invloed uit op de omtrek van de gegevens, die Google m.b.v. deze schakelknop opslaat. Volgens Google worden er zonder dat u op de schakelknop heeft geklikt, geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Slechts bij ingelogde leden, worden soortgelijke gegevens, o.a. het IP-adres, opgeslagen en verwerkt.

Het doel en de omvang van het opslaan van de gegevens en het verder verwerken en het gebruiken van de gegevens door Google evenals de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privacy van de Googlegebruiker kunt u de gegevensbeschermingsinformatie van de “+1″-schakelknop doorlezen: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html en de FAQ: http://www.google.com/intl/de/+1/button/.

12. Twitter

Dit aanbod maakt gebruik van de schakelknoppen van de twitterdienst. Deze schakelknoppen worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Ze worden in verbinding gebracht met begrippen als "Twitter" oder "volg", en met een in stijl gebrachte blauwe vogel. M.b.v. de schakelknoppen bestaat er de mogelijkheid een bijdrage of site van het aanbod bij Twitter te delen of de aanbieder bij Twitter te volgen.

Als een gebruiker een website van deze internetperformance opvraagt, die een soortgelijke button bevat, dan bouwt de browser een directe verbinding op met de servers van Twitter. De inhoud van de Twitter-schakelknoppen wordt meteen via Twitter aan de browser getransfereerd. De aanbieder heeft van hieruit geen enkele invloed op de gegevensomvang, die Twitter aan de hand van deze plugins gebruikt en zet de gebruiker hiervan in kennis. Vervolgens wordt er slechts het IP-adres van de gebruiker met de URL van de desbetreffende website bij de betrekking van de button getransfereerd, maar uitsluitend hiervoor en niet voor andere doeleinden.
Verder informaties hierover vindt u terug in de verklaring voor gegevensbescherming van Twitter op http://twitter.com/privacy.

13. Intrekking, veranderingen, rectificaties en actualisaties

De gebruiker kan gebruik maken van het recht, op verzoek zonder enige kosten informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens, die van hem/haar zijn opgeslagen. Daarentegen heeft de gebruiker het recht op rectificatie van onjuiste gegevens, de versperring en verwijdering van persoonlijke gegevens, zodra er geen rechtelijke bewaarplicht bestaat.

Stand: Juni 2015